Възрастни и хора с увреждания в 142 общини ще продължат да получават патронажна грижа до края на 2022 г.

Хора с увреждания, възрастни, които не могат да се обслужват сами, поставени под карантина заради Ковид-19 ще продължат да получават здравни и социални услуги в домовете си до края на годината по операция „Патронажна грижа +“. Подкрепата се осигурява в 142 общини с финансиране по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ на Министерството на труда

Достъп до пазара на труда в България за граждани на Украйна

  Гражданите на Украйна могат да получат достъп до българския пазар на труда с цел работа по следните облекчени процедури: Заетостта на хора, които притежават необходимите документи, удостоверяващи български произход, се регламентира с регистрация в Агенцията по заетостта. Те трябва да имат и трудов договор с местен работодател за период от минимум 6 месеца. Допълнителна

АКСУ – АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО И ЕФЕКТИВНОСТТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ, КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА

Кметовете на общините в Република България, в съответствие с регламента на чл. 113, ал. 2 от Закона за социалните услуги имат задължението всяка година до 30 април да представят в електронен формат на Агенцията за качеството на социалните услуги Анализ на състоянието и ефективността на социалните услуги, предоставяни на териториите на съответните общини, включващ: обобщена

Отбелязваме Международния ден на хората с увреждания

  Лидерство и участие на хората с увреждания в един приобщаващ, достъпен и устойчив свят след Ковид-19. Под това послание Организацията на обединените нации (ООН) обединява събитията в цял свят, посветени на Международния ден за хората с увреждания, който се отбелязва на 3 декември от 1992 г. Целта на инициативата е да подкрепи зачитането на