Възрастни и хора с увреждания в 142 общини ще продължат да получават патронажна грижа до края на 2022 г.

Хора с увреждания, възрастни, които не могат да се обслужват сами, поставени под карантина заради Ковид-19 ще продължат да получават здравни и социални услуги в домовете си до края на годината по операция „Патронажна грижа +“. Подкрепата се осигурява в 142 общини с финансиране по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ на Министерството на труда и социалната политика. Удължаването на договорите им за предоставяне на патронажна грижа с още 6 месеца ще се финансира с допълнителни 25 млн. лв. по механизма на Европейската комисия REACT-EU за възстановяване на държавите-членки на ЕС от пандемията от Ковид-19.

По програмата се осигурява психологическа помощ и консултиране, доставка на хранителни продукти и продукти от първа необходимост, закупени със средства на потребителите, както и съдействие за неотложни административни услуги. Подкрепа получават и социалните услуги, които се финансират от държавния бюджет, за прилагане на противоепидемични мерки за дезинфекция, тестване на персонала и потребителите, преграждане на помещения при необходимост от карантиниране на заразен човек.