Социален асистент

 

 

• Оказване на помощ при поддържане на ежедневна лична хигиена и добър външен вид с участието на потребителя, с цел да се избегне зависимост и да се усвоят умения за самостоятелен и независим живот;
• Съдействие и контрол при вземането на лекарства, придружаване в лечебни заведения, санаториално лечение и рехабилитация;
• Разнообразяване на ежедневието – четене на глас на вестници, списания, книги, настолни игри;
• Организиране на ежедневните дейности, съобразно интересите на лицето с цел мотивация, социална ангажираност и създаване на различни форми на социални контакти и комуникация;
• Придружаване извън дома – разходка, културни мероприятия и др., според потребностите и в рамките на специфичните възможности на потребителя;
• Подпомагане на хора с увреждания, напуснали специализирана институция. Оказване на помощ и подкрепа на техните близки във връзка със социализирането на пациента и активното му възстановяване в домашна среда
• Административна помощ, свързана със социалните, пенсионните и здравните права и процедури – попълване и подаване на документи след консултация с експертите на Центъра;
• Подпомагане на общуването, в създаването и поддържането на социални контакти;
• При необходимост – пазаруване на храна, лекарства и дребни вещи за дома с участието на обслужваното лице;
• Заплащане на битови сметки – веднъж месечно;
• Поддържане на връзка със семейството на потребителя и предоставяне на текуща информация за състоянието му;
• Съдействие и организиране, при желание на лицето, на допълнителни услуги, които не се предоставят от Центъра – фризьор, маникюрист и педикюрист, бръснар и т.н

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *